Tillgänglighetsavtal

Medarbetare är företagets viktigaste resurs.
Ge användaren en ökad trygghet med rätt support. Tillgänglighet och tillgång till olika system och funktioner kan vara avgörande för hur användarna upplever sin arbetssituation.

Användaren i fokus

Med ett tillgänglighetsavtal från Aditso säkerställer ni snabb och tillgänglig support utan att det tar kraft från företagets interna resurser, vilket även ger en ökad tillgänglighet och stabilitet i företagets IT-miljö.

Det finns alltid någon tillgänglig för att hjälpa till och ger en trygghet för användaren.

Användaren är i fokus och skall få snabb och heltäckande support när ni önskar, på ett enkelt sätt.

Ett tillgänglighetsavtal ger även företaget rabatterade priser och lägre minimidebitering på serviceärenden samt dokumentering av nedlagt arbete.

Tillgänglighetsavtal finns i två olika utförande enl. nedan:

Tillgänglighetsavtal Basic

  • Tillgång till Aditso Servicedesk med utökade öppettider
  • Prioriterade ärenden och webbportal för samlad uppföljning
  • Rabatterade priser på serviceärenden
  • Lägre minimidebitering

Tillgänglighetsavtal Premium

  • Inloggningshjälp på lokal utrustning och molntjänster
  • Tillgång till samlad information, guider och lathundar för generella tjänster och system från Aditso, Microsoft, Google, Visma m.fl
  • Enklare dokumentation av klientmiljö, utrustning, nätverk m.m.

Vill du veta mer om Tillgänglighetsavtal och hur Aditso kan hjälpa er? Kontakta oss så berättar vi mer.

Hans Hjalmarsson

hans.hjalmarsson@aditso.se
010-220 36 15

 

Jonas Olsson

jonas.olsson@aditso.se
010-220 36 43