Backup som tjänst

Ett företags viktigaste data är ofta den som inte går att återskapa. Det kan vara filer och dokument, bilder, mail, databaser eller ekonomisystem med helt unik information. Om den går förlorad, t ex genom brand, stöld, blixtnedslag eller en trasig hårddisk, kan det innebära stora problem för företaget.

Backup för optimal säkerhet

Aditso erbjuder en av de säkraste lösningarna för backup som finns på marknaden idag. För optimal säkerhet lagrar vi automatiskt backupen på minst två separata platser. Backup av Er data kan dels lagras lokalt för snabbare återläsning och dels överföras till en molntjänst för att slutligen arkiveras på flera geografiskt skilda platser. Det är även möjligt att enbart använda sig av molntjänsten för en ännu enklare hantering. Er data förblir helt säkrad och det sker helt utan driftstörningar.

Vi tillämpar två olika backupnivåer – Basic och Premium. I båda nivåerna sker lagring av er backup på två separata geografiska platser. Ni väljer själva hur ofta backup av Er data skall ske och hur länge den skall sparas. Ni betalar endast för utnyttjad lagring och kan enkelt växa i er lösning.

Basic

I vårt enklaste utförande är hela tjänsten molnbaserad. Det gör att ni mycket snabbt och enkelt kan komma igång med backup av Er data till en låg kostnad.

Premium

En mer omfattande och långsiktig nivå, mer anpassad efter ert system och era önskemål. Backup av data kan sparas både lokalt och till en molntjänst, med separata lagringstider. Lokal lagring kan nyttjas för snabbare återläsningstid och samtidigt arkiveras Er data i molnet för lång förvaringstid.

 

Därför Aditso

  • En av marknadens säkraste backup-lösningar som samtidigt är enkel och tillgänglig för dig som kund
  • Inga investeringar i hårdvara och licenser krävs
  • Endast data som förändrats sedan senaste backupen kopieras, vilket innebär att er totalt utnyttjade datamängd och belastningen på er internetanslutning kan hållas till ett absolut minimum
  • I det webbaserade rapportsystemet kan ni alltid på ett enkelt sätt få överblick över era backuper, scheman samt totala datamängder och trender

Vill du veta mer om Backup som tjänst och hur Aditso kan hjälpa er? Kontakta oss så berättar vi mer.

Hans Hjalmarsson

hans.hjalmarsson@aditso.se
010-220 36 15

 

Jonas Olsson

jonas.olsson@aditso.se
010-220 36 43

Kom igång!

Kontakta oss så återkommer vi till dig med mer info.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.