STÄNG

VISA TJÄNSTER

Backup

BackITup

Ett företags viktigaste data är ofta den som inte går att återskapa. Det kan vara filer och dokument, bilder, mail, databaser eller ekonomisystem med helt unik information. Om den går förlorad, t ex genom brand, stöld, blixtnedslag eller kraschad hårddisk, kan det innebära stora problem för företaget.

 

Aditso erbjuder en av de säkraste lösningarna för backup som finns på marknaden idag. För optimal säkerhet lagrar vi automatiskt backupen på två separata platser. Dels lagras backupen lokalt hos dig som kund, alternativt i vår driftshall, och dels överförs nattetid en kopia på backupen till ytterligare en geografisk plats där den slutligen arkiveras på band i en betongbunker. Er data förblir helt säkrad och det sker helt utan driftstörningar.
Vi tillämpar två olika backupnivåer – Basic och Premium. I båda nivåerna sker lagring av er backup på två separata geografiska platser. Ni betalar endast för utnyttjad lagring och kan enkelt växa i er lösning.

Basic

I vårt enklaste utförande sker lagring av er backup av filer och mail för återläsning de senaste 30 dagarna samt av databaser de senaste 7 dagarna.

Premium

En mer omfattande och långsiktig nivå, mer anpassad efter ert system och era önskemål. Premium gör som utgångspunkt backup på all föränderlig data de senaste 30 dagarna. Därefter sker arkivering en gång i månaden i ett år sedan varje år i 5 år.

 

Därför Aditso

  • En av marknadens säkraste backup-lösningar som samtidigt är enkel och tillgänglig för dig som kund
  • Inga investeringar i hårdvara och licenser krävs
  • Endast data som förändrats sedan senaste backupen kopieras, vilket innebär att er totalt utnyttjade datamängd och belastningen på er internetanslutning kan hållas till ett absolut minimum
  • I vårt webbaserade rapportsystem kan ni alltid på ett enkelt sätt få överblick över era backuper, scheman samt totala datamängder och trender

För frågor kring BackITup kontakta:
Jimmy Alesjö (jimmy.alesjo@aditso.se) T: 010-220 36 11

Nyfiken? Vi berättar gärna mer!

©2019 Aditso  |  Producerad av webbyrån Tigerton