STÄNG

VISA TJÄNSTER

PatchIT

Automatiserad patchhantering som minskar risken för otillbörliga intrång i er IT-miljö!

patchit

[patch -a –ar –ning [IT.] ; en liten del av en programvara som är framtagen för att uppdatera eller rätta till ett problem. Kan göras för att förbättra en programvara eller ett operativsystem, alt. täppa igen ett säkerhetshål för att skydda server eller klient mot angrepp och skadlig kod]

 

IT-infrastrukturen är numera ryggraden i många verksamheter där kritiska affärsapplikationer ständigt måste vara tillgängliga. En dåligt uppdaterad IT-infrastruktur blir snabbt sårbar. En av de största orsakerna till undermålig IT-säkerhet är avsaknad av kontinuerlig patchhantering, vilket ökar risken för intrång radikalt och årligen orsakar enorma skador och därmed kostnader för näringslivet.

Att upparbeta en fungerande strategi för uppdateringar är direkt nödvändigt och en mycket viktig del inom området IT-säkerhet, för att så långt som möjligt undvika intrång och/eller onödiga och kostsamma driftstopp.

Många programvaruleverantörer har funktioner för semiautomatiserad patchning, genom att skicka ut påminnelser direkt till klienten. Då läggs ansvaret på slutanvändaren, ett manuellt förfarande som inte fungerar. Det går aldrig att förlita sig på att enskilda slutanvändare ska se till att deras klient är korrekt uppdaterad med utgivna patchar, med tanke på den accelererande utveckling som hela tiden sker inom IT. Nya programvaror och plugins lanseras och uppdateras ständigt till nya versioner och att kontinuerligt utföra detta arbete manuellt kräver såväl hög kompetens som mycket arbetstid. Dessutom blir kontrollen av utförandet obefintlig.

Med Aditsos tjänst PatchIT får ni en automatiserad patchhantering så långt det är tekniskt möjligt idag, till en låg, fast och förutsägbar månadskostnad. Med PatchIT hjälper vi er att få en centraliserad och automatiserad process för patchhantering av mjukvara, för såväl Windows- som vissa tredjepartsapplikationer i både virtuella och fysiska miljöer. Via en överskådlig rapport får ni löpande information om aktuell status och vi kan snabbt hjälpa er vid ev. problem till följd av en patch. Frekvens och tidpunkt för säkerhetsuppdatering bestäms i samråd med er som kund.

Därför Aditso

  • Automatiserad patchhantering så långt det är tekniskt möjligt idag, med ett av världens bästa och säkraste system
  • Till en låg, fast och förutsägbar månadskostnad
  • Med PatchIT hjälper vi er att få en centraliserad och automatiserad process för patchhantering av mjukvara, för såväl Windows- som tredjepartsapplikationer i både virtuella och fysiska miljöer
  • Via en överskådlig rapport får ni löpande information om aktuell status och vi åtgärdar snabbt eventuella fel. Frekvens och tidpunkt för säkerhetsuppdatering bestäms i samråd med er som kund

Nyfiken? Vi berättar gärna mer!

©2019 Aditso  |  Producerad av webbyrån Tigerton