Driftinformation

Här kan du följa våra eventuella driftstörningar och planerade aktiviteter som kan vara nyttiga att känna till.

Aktuella driftstörningar

Just nu har vi inga kända driftstörningar

Planerade arbeten

Planerat arbete som rör Aditso Hosting AB

Datum: Onsdag 2022-06-01

Tid: 00:00-06:00

Info: Vår primära leverantör för internet kommer utföra ett tekniskt arbete i sin centrala plattform. Detta kan innebära störningar och problem med åtkomst till våra funktioner och tjänster under leverantörens planerade servicefönstret.

Driftstatus