Driftinformation

Här kan du följa våra eventuella driftstörningar och planerade aktiviteter som kan vara nyttiga att känna till.

Aktuella driftstörningar

Just nu har vi inga kända driftstörningar

Planerade arbeten

Vi har inga driftstopp inplanerade.

Driftstatus