Driftinformation

Här kan du följa våra eventuella driftstörningar och planerade aktiviteter som kan vara nyttiga att känna till.

Aktuella driftstörningar

Vi har för närvarande inga driftstörningar.

Planerade arbeten

Vi har inga driftstopp inplanerade.

Driftstatus