Systemuppdatering

Med Aditsos löpande systemuppdateringar kan du identifiera eventuella fel och brister på din server innan det är för sent och samtidigt se till att du alltid har de senaste uppdateringarna.

Precis som du servar din bil regelbundet samt besiktigar den årligen så finns samma behov för din server. Detta för att säkerhetsställa att den dagliga driften av ert system fungerar fullt ut.

Förebyggande kontroller
Vi ser till att ditt system är fullt uppdaterat med senaste versioner och säkerhet från de stora leverantörerna för att minimera risken för problem med skadlig kod och virus samt få en så driftsäker miljö som möjligt. Vi kontrollerar samtidigt vitala delar och funktioner enligt en checklista som vi tar fram tillsammans med dig för respektive system. Dessa kontroller utförs för att lokalisera brister som mycket ofta uppstår när man slarvar med den löpande servicen. Resultatet rapporteras dels till er i form av ett protokoll samtidigt som vi kommer med konkreta lösningsförslag på eventuella fel och brister som vi hittat.

Följande är exempel på kontroller som kan ske löpande:

  • Systemloggar
  • Backuprutiner
  • Uppdateringar
  • Antivirusskydd
  • Skydd mot skadlig kod
  • Defragmentering
  • Programversioner
  • Diskutrymme
  • Prestanda
  • Nätverksstatus

För frågor kring Systemuppdateringar kontakta:
Christian Tholinsson (christian.tholinsson@aditso.se) T: 010-220 36 12

©2019 Aditso  |  Producerad av webbyrån Tigerton