STÄNG

VISA TJÄNSTER

twoscreens

Servicedesk

Idag står många IT-avdelningar inför ökande krav på tillgänglighet. Medarbetares semester, föräldraledighet, sjukdom och involvering i projekt, tillsammans med användarens förväntningar på utökade öppettider, gör det till en stor utmaning att möta dessa krav på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Aditso Servicedesk är navet i vårt erbjudande av service och support och är dessutom din SPOC (single point of contact) för felanmälan, ärendehantering, telefon- och fjärrsupport. Vår kunniga och engagerade personal hjälper er med alla typer av supportfrågor och problem som kan uppstå. Aditso Servicedesk ska leda till nöjdare och mer produktiva medarbetare samt skapa en högre tillgänglighet för användarna.

Det här är Aditso Servicedesk:

 • Kontakt med Aditso Servicedesk sker via telefon, e-post eller anmälan via webben
 • Användaren får en och samma kontaktyta som följer ärendet tills det är löst
 • Av de ärenden som rapporteras till Servicedesk åtgärdas de flesta vid första kontakten, över telefon eller med hjälp av fjärrverktyg
 • Om ärendet inte går att lösa direkt av Servicedesk kan en konsult avhjälpa problemet. Servicedesk äger dock alltid ärendet och ansvarar för att det hanteras, löses och följs upp på ett professionellt sätt
 • Aditso Servicedesk utgör eller avlastar företagets egen IT-avdelning
 • Du kan alltid följa vad som händer med ditt ärende

 

Därför Aditso

 • Aditso Servicedesk hjälper er att hantera era IT-lösningar och erbjuder service och support anpassad för er verksamhets behov och önskemål om SLA (Service-level Agreement)
 • Vi har förståelse för verksamheten och användarnas behov av att ställa frågor när IT-systemen inte fungerar som de ska
 • Aditso Servicedesk säkerställer att inga ärenden ”faller mellan stolarna”. Vi inte bara löser problemet, vi hittar också de underliggande orsakerna och undviker på så sätt att problemet upprepas, med onödiga (och dyra…) driftstopp som följd
 • Vi sköter även felanmälan till tredje part, t ex Internetleverantörer, affärssystemkonsulter… osv
 • Med Aditso Servicedesk kan ni välja att låta oss ta hand om hela er servicedeskfunktion eller endast vissa delar, t ex samtal och ärenden som kommer in vid obemannade tidpunkter

För frågor kring Servicedesk kontakta:
Jimmy Alesjö (jimmy.alesjo@aditso.se) T: 010-220 36 11

Nyfiken? Vi berättar gärna mer!

©2019 Aditso  |  Producerad av webbyrån Tigerton