21 april 2017

Spara pengar med molnet – detta behöver du tänka på för att få en rättvis jämförelse

En del av de frågor som jag möter i mitt arbete handlar om värdet med molntjänster i förhållande till traditionella servrar på plats. Vissa anser att en molnlösning är dyr, vilket oftast brukar bero på att man glömmer att räkna med hela kostnadsbilden för traditionella servrar och lätt missar de kringkostnader och dolda kostnader som finns i en traditionell lösning med lokala servrar.

Priset för molntjänsten brukar vara enkel att ta fram, då den oftast bygger på en fast månadskostnad per användare. Kostnaden för traditionella servrar är något knepigare att få en rättvis prisbild. Den enklaste delen, vilket oftast är den enda kostnaden som man jämför priset för molntjänsten med, är inköp av hårdvara och licenser samt eventuell kostnad för konsultation i samband med installation och uppstart.

Jag har sammanfattat ytterligare några besparingar som många inte tänker på men som behöver finnas med i en rättvis jämförelse av kostnad

Kostnader för el och kyla

En kostnad som många glömmer av att inkludera i en traditionell lösning är elförbrukning för de fysiska servrarna och övrig nödvändig utrustning, såsom backupenheter m.m. Detta innefattar all den utrustning som krävs för att upprätthålla den lokala miljön. Det behövs även en kylanläggning till rummet där utrustningen är placerad, som också förbrukar ganska mycket energi.

Den faktiska besparingen för endast strömförbrukning är naturligtvis varierande på anläggningens storlek och omfattning av den fysiska utrustningen. Vanligtvis är den faktiska elkostnaden för lokalt placerade servrar allt ifrån ett par tusenlappar i månaden för de mindre anläggningarna och till ganska höga belopp. Även pris för inköp och underhåll av kylsystemet behöver räknas in.

Frigöra yta på kontoret

Många företag, speciellt de med central placering i storstadsområdena, betalar höga fastighetspriser för varje kvadratmeter utrymme. Att låta lokalt placerad utrustning uppta flera kvadratmeter av detta utrymme varje månad behöver också tas med i beräkningen. Att istället använda denna yta till ett bättre syfte, exempelvis ytterligare ett kontorsrum, kan vara en värdefull besparing.

Service, underhåll och supportavtal för hårdvara

All fysisk utrustning riskerar att gå sönder, vilket naturligtvis alltid sker vid de mest olämpliga tidpunkter. För att minimera risken för att detta händer så brukar de flesta företag teckna avtal för service och underhåll för sin utrustning. Även ett supportavtal med en viss inställelsetid för byte av reservdelar är vanligt.

Dessa avtal kan ses som en typ av försäkring mot allt för långa och kostsamma stillestånd i verksamheten och är ofta en mycket bra investering. Precis som alla andra typer av försäkringar finns en förhoppning om att man aldrig skall hamna i en situation där man behöver använda dem.

Det är ändå en kostnad varje månad som behöver räknas in totalkostnaden för att få en rättvis jämförelse.

Skalbarhet – Betala bara för utökad prestanda och kapacitet när det verkligen behövs

I en traditionell lösning med egna lokala servrar behöver företaget, i samband med utbyte av sin lokala utrustning, oftast försöka tänka sig hur verksamheten och det maximala behovet kommer att vara under den närmsta treårs eller femårs perioden. Anledningen till det är att hitta en nivå på investeringen som medger företagets tänkta tillväxt och undvika att investera i en lösning som visar sig vara för liten redan efter några månader. Detta medför att man i början av perioden har en kraftigt överdimensionerad och dyr lösning.

Andra typer av företag har en verksamhet som är som mest intensiv vid enbart ett par begränsade tillfällen eller perioder under året och behöver då dimensionera sin utrustning för de perioderna med de högsta kraven. Resterande perioder har man förmodligen en kraftigt överdimensionerad lösning.

Varför betala för någonting som man inte använder, bara för att man ser ett eventuellt behov i framtiden eller under några korta perioder.

De flesta molnlösningar medger att företaget kan anpassa kapaciteten och kan öka eller minska de tilldelade resurserna mycket enkelt för att passa företagets behov. Därmed kan kapaciteten växa i takt med att företaget växer.

En molntjänst kan oftast anpassas för att tillfälligt möta behovet i en mer resurskrävande perioder för att därefter återgå till det normala behovet igen.

Sammanfattning

Min erfarenhet är att priset på en molnlösning ibland kan kännas hög vid första anblicken. För att få en rättvis jämförelse så behöver man väga in alla kostnader för en traditionell lösning med lokalt placerade servrar.

När man har en rättvis och jämförbar kostnad, så brukar oftast en molnlösning vara mer tilltalande.

Molntjänster är dessutom enklare att budgetera för och kan i de allra flesta fall lättare följa företagets behov.

Vi har sammanställt en checklista som innehåller 13 punkter att som man bör ställa sig om man funderar på att ta steget upp i molnet, ladda gärna ner den.

[btnsx id=”1364″]

Kom igång!

Kontakta oss så återkommer vi till dig med mer info.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.