17 mars 2017

Så vet du om det är dags att ta steget upp i molnet

cloud

De flesta har idag hört talas om molnet och molntjänster när det talas om moderna IT-lösningar och tjänster, men långt ifrån alla vet vad molnet egentligen är för någonting och på vilket sätt företaget kan dra nytta av kraften i molnet.

Jag har sammanställt några av de vanligaste frågor och funderingar som jag möter hos de företag som jag pratar med för att förklara vad molnet innebär och hur det kan vara till nytta för verksamheten.

 

Skall jag behålla min servrar lokalt eller flytta allt till molnet ?

Lokala servrar

Lokalt installerade program och tjänster, även kallade on-premises eller onprem, finns på fysisk utrustning som står i företagets egna lokaler eller är placerade på användarens lokala dator. Detta kan exempelvis vara ekonomisystem, ordbehandling, mailprogram och så vidare.

Företaget sköter oftast själv installationer, uppdateringar och anpassningar som hör till dessa program. Företaget står även för inköp och administration av licenser och den fysiska utrustningen som krävs för att tillhandahålla den önskade tjänsten.

För de allra flesta företag är detta den traditionella modellen för sin IT-miljö.

 

Molnet och molntjänster

Först och främst behöver vi konstatera att molnet inte finns på riktigt. Det är inte en synlig plats för servrar och data som går att titta på. Molnet är ett begrepp som innebär att de verktyg, program och den data som du arbetar med finns någon annan stans än på den lokala datorn eller i företagets nätverk. Dessa är istället åtkomlig online via Internet. Lagring av data och program i molnet görs inte på en specifik server eller plats, utan är istället uppdelade på flera olika servrar och är ofta utspridda på flera geografiska platser för att alltid vara tillgänglig. Det är dessutom inte ovanligt att dessa ligger i flera olika länder.

Det är även ett vanligt missförstånd att man behöver placera alla sina molntjänster hos samma leverantör. I molnet kan företaget själv välja vilken leverantör man vill använda för sina olika tjänster och program. Exempelvis kan en viss molnleverantör vara bäst på att leverera ekonomisystemet, medan någon annan erbjuder den bästa lösningen för hantering av mail.

Att arbeta med en molntjänst innebär att man utnyttjar datorkraft och funktioner online via Internet utifrån det behov som finns för stunden och är skalbar. En bra molntjänst går att jämföra med elförbrukningen hemma. Ju mer man använder en viss period, desto mer får man betala.

I molnet behöver inte användaren eller företaget ha den tekniska kunskapen eller infrastrukturen i sitt nätverk som krävs för att upprätthålla en bra funktion. Man behöver inte ens bry sig om att uppdatera programvaror eller investera i servrar och hårdvara. Det sköter leverantören av molntjänsten centralt. Programmet eller tjänsten är dessutom oftast åtkomlig från alla typer av enheter (datorer, smartphones, surfplattor) och oberoende av vart i världen man befinner sig

Några av de vanligaste molntjänsterna idag är till exempel Facebook, Google, Office 365 och webmail. Även din internetbank är en molntjänst.

 

Hybridlösning

Eftersom det finns flera för- och nackdelar med både molntjänster och lokala installationer har många företag valt att skapa en så kallad hybridlösning. En hybridlösning innebär att de program som man anser ha störst nytta av molnet placeras i molnet, medan de system som inte kommer att fungera bra i molnet blir kvar på företagets lokala servrar.

Exempelvis väljer många att flytta sin mailserver till molnet för högsta möjliga tillgång, flexibilitet och funktionalitet, men behåller system för lagerhantering och handdatorer lokalt då dessa kanske har speciella krav som inte passar bra i molnet.

En hybridlösning ger med andra ord företaget stora möjligheter att anpassa upplägget efter sin unika verksamhet och behov.

 

Är det dyrt att flytta till molnet ?

Ibland kan det vid en första anblick verka dyrt att flytta till molnet. I de allra flesta fall beror detta på att man i jämförelse med en traditionell och lokal lösning, glömmer bort att räkna med en hel del kostnader. Exempel på detta är kostnader för strömförbrukning och kyla av servrar samt felsökningar och eventuella stilleståndskostnader.

Då en molnlösning innebär att företaget inte behöver investera i vare sig licenser, servrar, program eller lägga tid på installation och underhåll av dessa så blir det oftast billigare att använda en molnlösning än att ha egen personal för IT.

Om du kan svara JA på någon eller några av följande punkter så bör en molnlösning vara lönsam för dig

  • Jag har ingen personal som är anställd för att sköt min IT-miljö
  • Jag använder epost i mitt dagliga arbete
  • Jag ser nytta av att dela min kalender med mina medarbetare
  • Min personal behöver tillgång till dokument oavsett vart de befinner sig
  • Jag vill ha förutsägbara månadskostnader
  • Jag vill ha en flexibel och skalbar IT-miljö
  • Jag vill erbjuda en modern och effektiv arbetsplats

 

Hur vet jag vilka molntjänster och leverantörer som är bäst för mig ?

Många av de vanligaste montjänsterna på marknaden passar för de allra flesta företag. Det stämmer bra för de företag som endast vill utnyttja enstaka tjänster, exempelvis eposthantering, men även för de som väljer att placera hela sin it-miljö i molnet.

För att veta vilka molntjänster som passar bäst för företaget kan det vara bra att göra en förstudie tillsammans med en molnleverantör eller förmedlare av molntjänster. Detta för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. I förstudien bör det framgå vilka processer och system som företaget vill effektivisera och hur molnet kan hjälpa företaget med detta. Tänk igenom hur en eventuell implementering av molnet skall genomföras och hur förändringar och service skall hanteras. Det är även viktigt att avsätta tid och resurser för utbildning av medarbetarna, för att kunna tillgodogöra sig så mycket som möjligt av de nya molntjänsterna

Tänk på att välja en molnleverantör som kan erbjuda de krav på säkerhet och integritet som ert företag kräver. Leverantör kommer även att vara er framtida partner, så det är viktigt att de förstår er verksamhet och vill hjälpa er att utveckla denna även i framtiden. Leverantören bör även kunna erbjuda framtida support för era användare.

 

Är det säkert att använda molnet ?

En av de viktigaste frågorna i val av molnlösning är säkerhet och kontinuitet. Det är även till stor del säkerhet och tillgång som särskiljer de bra leverantörerna på marknaden mot de mindre bra. Stora leverantörer lägger oftast mycket resurser på just säkerhet och stabilitet, vilket är något som de mindre leverantörerna inte har möjlighet att göra, i samma utsträckning.

De man bör fråga leverantören vilken säkerhet för din data som leverantören erbjuder. Finns det backup på filerna och systemen om någonting oförutsett inträffar. Det är även viktigt att vet vilken support som leverantören erbjuder samt om du till exempel enkelt ta bort access till era system om en anställd slutar.

 

Sammanfattning

Även om molntjänster är ett kraftigt växande område och många leverantörer av tjänster och program lägger en stor del av sin tid på utveckling och anpassningar av dessa, så är det inte alltid det bästa alternativet att flytta hela sin IT-miljö till molnet.

Ofta fungerar det väldigt bra att använda flera olika leverantörer, men det kan ibland bli problem om vissa system automatiskt skall interagera med varandra. Det är därför viktigt att genomföra en bra utredning innan valet av leverantör.

 

Vi har sammanställt en checklista som innehåller 13 punkter att som man bör ställa sig om man funderar på att ta steget upp i molnet, ladda gärna ner den.

[btnsx id=”1364″]

Kom igång!

Kontakta oss så återkommer vi till dig med mer info.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.